Plavanje

 

Za vse naše člane so na voljo termini rekreativnega plavanja na Fakulteti za šport v Ljubljani.
 

ŠD Partizan Dolsko ima letno prenosno karto, ki jo lahko koristijo člani društva v terminih, namenjenih rekreaciji:
to je med tednom od 6. do 9. ure, od 13. do 16. ure in od 20. do 23. ure; v soboto in nedeljo pa ves dan od 10. do 22. ure.

Več na spletnem naslovu Fakultete za šport:


http://www.fsp.uni-lj.si/o-fakulteti/bazen-25-m/
 

Karta in seznam koristnikov sta deponirana na recepciji bazena. Naenkrat jo lahko koristi le en član ŠD Partizan Dolsko.
 

Letni prispevek člana, ki bi karto koristil, je 20 € in se lahko nakaže na račun društva.

 

Za namen vpišite: plavanje, ime in priimek
 

 

Več informacij: 040 739 799 (Marko Bokalič) ali

marko@bokalic.com